آدرس :

استان کرمان شهرستان منوجان خیابان امام

شماره تماس :

03443300929 - 09132497994

ایمیل :

photo.etemad2@gmail.com

شبکه های اجتماعی :

اینستاگرام
تلگرام