نوع سفارش
نوع خدمات
ثبت سفارش

آتلیه

طبیعت

نوزاد یا کودک

بارداری

مد و فشن

تولد و مهمانی

عقد و عروسی

خانوادگی

تبلیغاتی و صنعتی

سایر
مرحله قبل

نوزاد یا کودک

بارداری

مد و فشن

تولد و مهمانی

عقد و عروسی

خانوادگی

تبلیغاتی و صنعتی

سایر
مرحله قبل
قبلی
بعدی
قبلی
بعدی
ثبت سفارش و پرداخت


خدمات عکاسی

نوع خدمات سایز تعداد قیمت واحد قیمت کل عملیات
افزودن   حذف

خدمات تصویربرداری

خدمات تعداد قیمت قیمت کل عملیات
افزودن   حذف
ثبت سفارش
دریافت پیش پرداخت
ویرایش پرداختی
پرینت اطلاعات